Details for a source

Sources > Source
title Buzzword Buster
release year 2009
link http://www.canon.se/buzzwordbuster/
background Buzzword Buster är en ordlista med tryckbeteckningar som förklarar de ”mystiska” orden. Vi hoppas att det är en användbar bok inte bara för trycksaksköpare, utan också för nyanställda inom tryckindustrin som behöver en snabb uppdatering av språket i tryckvärlden.
comment Bearbetning och översättning: Åke Hallberg.
posted/latest change 2009-06-15
number of terminological entries 152
 
publisher
organisation Canon Svenska AB