Details for a source

Sources > Source
title Ordlista
link http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/om-elcertifikatsystemet/ordlista/
background I den här ordlistan finns förklaringar på ord och begrepp som används inom elcertifikatsystemet.
posted/latest change 2009-05-14
number of terminological entries 22
 
publisher
organisation Energimyndigheten