Details for a source

Sources > Source
title Definitioner av begrepp
superior title Energisystemets sårbarhet inför effekterna av ett förändrat klimat. Delrapportering av regeringsuppdrag
document number ER 2008:20
release year 2008
link https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=2371
place s. 15–16
posted/latest change 2009-05-14
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Energimyndigheten