Details for a source

Sources > Source
title Definitioner
superior title Prioritering av elanvändare vid elbrist
document number ER 2007:38
release year 2007
link https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=2323
place s. 77–80
background De här termposterna redovisar definitioner för ett antal uttryck som används i rapport ER 2007:38. Vissa är givna av regeringen, Krisberedskapsmyndigheten etc. Dessa definitioner har en hänvisning till källan. Övriga är vedertagna eller specifika för denna rapport.
secretariat comment 2010-01-14 ÅH: Ändrat i bakgrund.
posted/latest change 2009-05-14
number of terminological entries 30
 
publisher
organisation Energimyndigheten