Details for a source

Sources > Source
title Ordlista
release year 2009
background I den här ordlistan finns samlat några av de ord som ofta förekommer i rapporter och andra texter från Brottsförebyggande rådet, Brå.
posted/latest change 2009-04-29
number of terminological entries 39
 
publisher
organisation Brottsförebyggande rådet, Brå