Details for a source

Sources > Source
title Ordlista
superior title Att fråga om och mäta säkerhet i vardagen: En litteraturstudie.
document number R00-278/06
release year 2006
link http://www.srv.se/Shopping/pdf/21438.pdf
place Bilaga 4, s. 64–65
posted/latest change 2009-04-06
number of terminological entries 22
 
publisher
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
former publisher
organisation Räddningsverket
writer Örjan Lajksjö