Details for a source

Sources > Source
title Ordlista
superior title Miljö- och hälsopåverkan från räddningstjänstens brandövningar, FoU-rapport Utgivningsår 2004
document number R00-278
place Appendix A, s. 113-117
posted/latest change 2009-04-06
number of terminological entries 85
 
publisher
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
former publisher
organisation Räddningsverket
writer Kerstin Eriksson & Emma Rengbo