Details for a source

Sources > Source
title Ordförklaringar
superior title Sanering av radioaktiva ämnen. Planeringsstöd för länsstyrelser inför en kärnteknisk olycka. Handbok.
document number U30-669/07
release year 2007
link http://www.raddningsverket.se/Shopping/pdf/23475.pdf
place s. 52–53
posted/latest change 2009-04-06
number of terminological entries 27
 
publisher
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
former publisher
organisation Räddningsverket