Details for a source

Sources > Source
title Ordlista
superior title Saneringsmanual för olja på svenska stränder
document number R61-276/06
release year 2006
link http://www.srv.se/Shopping/pdf/20923.pdf
place s. 107–108
posted/latest change 2009-04-06
number of terminological entries 16
 
publisher
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
former publisher
organisation Räddningsverket