Details for a source

Sources > Source
title Pensionsorden
release year 2009
link https://www.jusek.se/Documents/ovrigafiler/Pensionsorden.pdf
background En arbetsgrupp av företrädare för Konsumenternas försäkringsbyrå, Premiepensionsmyndigheten, Alecta, Collectum, Fora, Försäkringskassan och Terminologicentrum TNC har 2007–2009 reviderat "Pensionsorden" från 2001. TNC har stått för terminologikompetensen i projektet. TNC har också utbildat arbetsgruppen i terminologiarbetets metoder och principer.
secretariat comment Observera att det sedan 2014 finns en standard, SS 40000, med pensionsterminologi. Även den är sökbar i Rikstermbanken.
posted/latest change 2009-04-01
number of terminological entries 115
 
publisher
organisation Försäkringskassan
organisation Försäkringsförbundet
organisation PPM
former publisher
organisation Försäkringskassan, Försäkringsförbundet och PPM