Details for a source

Sources > Source
title Får jag lov? Om planering och byggande
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2005:77
release year 2005
link http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/50666
place s. 23–28
posted/latest change 2009-03-18
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Miljödepartementet