Details for a source

Sources > Source
title Agenda för mångkultur, Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006
shorter title Agenda för mångkultur
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2005:91
release year 2005
link http://www.regeringen.se/contentassets/d0ee9232708942afb462b5fd52f053dc/agenda-for-mangkultur---programforklaring-och-kalendarium-for-mangkulturaret-2006-betankandet
place s. 51–56
posted/latest change 2009-03-18
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Kulturdepartementet, Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 (Ku2004:09)