Details for a source

Sources > Source
title Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2005:115
release year 2006
link http://www.regeringen.se/contentassets/8478997da28b40c89b6842003e7df31a/sou-2005115-avidentifiera-jobbansokningar---en-metod-for-mangfald
place s. 33–39
posted/latest change 2009-03-18
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Finansdepartementet, Anonymitetsutredningen