Details for a source

Sources > Source
title Informationsdesign från a till ö
release year 2008
release number 2
background Detta är en kombinerad ordbok och uppslagsbok i informationsdesign. Boken är ett första försök att skapa en sammanhållen terminologi inom ämnet, i första hand för dess metoder, modeller, processer och verktyg. Även termer inom informationsbearbetning och informationshantering i vid bemärkelse har tagits med, likaså ett antal historiskt intressanta händelser, produkter och personer.</p> <p>För urval och definitioner svarar Rune Pettersson, professor vid Avdelningen för informationsdesign inom Mälardalens högskola, Den primära målgruppen har varit de studerande i ämnet vid högskolan, men också de som redan arbetar praktiskt med information inom olika områden.</p> <p>Viss bearbetning och nedkortning av originalet har gjorts vid Terminologicentrum i samband med tillgängliggörandet i Rikstermbanken: datatermer samt en del historiskt material har utgått.
posted/latest change 2020-09-02
number of terminological entries 4456
 
publisher
organisation Institutet för infologi
writer Rune Pettersson