Details for a source

Sources > Source
title Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt : En anpassning av svensk lagstiftning till EG-direktiv 2004/83/EG angående flyktingar och andra skyddsbehövande
shorter title Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2006:6
release year 2006
link http://www.regeringen.se/contentassets/0eec42bcdfd34c6484651f67eec3d066/skyddsgrundsdirektivet-och-svensk-ratt-del-1
place s. 83—84
posted/latest change 2009-03-18
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Justitiedepartementet, Skyddsgrundsutredningen