Details for a source

Sources > Source
title Ordlista om arbete i farlig atmosfär
release year 2015
link https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/farlig-atmosfar/ordlista-om-arbete-i-farlig-atmosfar/
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2019-08-27
number of terminological entries 14
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket