Details for a source

Sources > Source
title En sammanhållen diskrimineringslagstiftning : slutbetänkande. D. 1 / av Diskrimineringskommittén
shorter title En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, del 1
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2006:22
release year 2006
link http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2006/02/sou-200622/
place s. 257, 600–601
posted/latest change 2009-03-18
number of terminological entries 8
 
publisher
organisation Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Diskrimineringskommittén