Details for a source

Sources > Source
title Svensk-engelsk ordlista
link https://medarbetarportalen.gu.se/studieadministration/sah-grund-avancerad-niva/sarskilt-pedagogiskt-stod/verktyg-i-arbetet/svensk-engelsk-ordlista/;jsessionid=1qghu64l7uw3y07vekptlxsv?skipSSOCheck=true
background Utbildningsenheten har sammanställt engelsk översättning av begrepp som används i arbetet med särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning.
posted/latest change 2018-10-09
number of terminological entries 37
 
publisher
organisation Medarbetarportalen Göteborg universitet