Details for a source

Sources > Source
title Varumärkets ordlista
release year 2016
link https://www.kreafonbloggen.se/2016/02/26/varumarkets-ordlista-varumarkesskolan-2/
background Det förekommer en hel del begrepp inom varumärkesutveckling och ofta uppstår förvirring eftersom det saknas överenskomna definitioner. Nedan följer en ordlista över några av de vanligaste orden och begreppen relaterade till varumärke och varumärkesutveckling, och hur vi på Kreafon använder dessa begrepp.
posted/latest change 2018-09-05
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Kreafon