Details for a source

Sources > Source
title Bättre arbetsmiljöregler : samverkan, utbildning, avtal m.m. : delbetänkande. 1 / av Utredningen om arbetsmiljölagen
shorter title Bättre arbetsmiljöregler I – Samverkan, utbildning, avtal m.m.
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2006:44
release year 2006
link http://www.regeringen.se/contentassets/2a7c47bd96514edd843e10c1d5204db6/battre-arbetsmiljoregler-i.-samverkan-utbildning-avtal-m.m.-sou-200644
place s. 83
posted/latest change 2009-03-18
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmarknadsdepartementet