Details for a source

Sources > Source
title Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem. Ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska ett handlingsprogram och ett säkerhetsledningssystem
shorter title Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem
document number MSB914
release year 2015
link https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27966.pdf
place Definitioner och uttryck, s. 7–8
posted/latest change 2018-01-12
number of terminological entries 14
 
publisher
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap