Details for a source

Sources > Source
title Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering
document number MSB1053
release year 2017
link https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28411.pdf
place Definition av riskhanteringsavstånd, s. 11; 1.2 Sevesoverksamhet och storskalig kemikaliehantering, s. 10
posted/latest change 2018-01-11
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap