Details for a source

Sources > Source
title Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS
document number MSB1146
release year 2017
link https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28408.pdf
place Ordlista, s. 26–27; Förord
background Förklaringar till specifika ord och uttryck samt vanliga begrepp i hanteringen kring WIS och inom samhällets beredskap i vardag och samhällsstörning.
posted/latest change 2018-01-11
number of terminological entries 16
 
publisher
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
writer Fredrik Rask, Sara Olsson, Helena Wulff