Details for a source

Sources > Source
title Högupplösta nederbördsprognoser för hydrologisk riskbedömning
document number MSB1071
release year 2017
link https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28276.pdf
place Förkortningar och begrepp. s. 7
posted/latest change 2018-01-11
number of terminological entries 14
 
publisher
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap