Details for a source

Sources > Source
title Fritid till sjöss och i hamn : förslag till finansiering av service till sjöfolk : rapport / från HKF-utredningen
shorter title Fritid till sjöss och i hamn
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2006:67
release year 2006
link http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/63/60/9d44af88.pdf
place s. 19
posted/latest change 2009-03-18
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Näringsdepartementet, HKF-utredningen