Details for a source

Sources > Source
title Vidaresändningsplikten, utrymmet för lokala kabelsändarorganisationer samt tillgång och upptäckbarhet i onlinemiljö. En översyn av nuvarande reglering och analys av framtida behov
superior title Vidaresändningsplikten, utrymmet för lokala kabelsändarorganisationer samt tillgång och upptäckbarhet i onlinemiljö
document number Dnr: 16/01858
release year 2017
link https://www.mprt.se/documents/uppdrag/evenemangslista%202016/vidares%c3%a4ndningsplikten%20slutrapport%202017.pdf
place 6.5.2 Myndighetens definition av onlinemiljö, s. 83
posted/latest change 2018-01-08
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Myndigheten för press, radio och tv
writer Anja Lomander, Karin Lundström, Per Hazell