Details for a source

Sources > Source
title Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen
superior title Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen
document number SOU 2017:101
release year 2017
link https://data.riksdagen.se/fil/89999D0D-9B83-4165-985E-6BAC6D82F293
place 5.1 Vad är en familj?, s. 260–261
posted/latest change 2018-01-07
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Näringsdepartementet