Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2017:1337) om bidrag för grönare städer
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2017:1337
release year 2017
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171337-om-bidrag-for-gronare_sfs-2017-1337
place Ordförklaringar, 2 §
secretariat comment Träder i kraft: 2018-02-01.
posted/latest change 2018-01-04
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Miljö- och energidepartementet