Details for a source

Sources > Source
title Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk
superior title Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk
document number 2017/18:FPM36
release year 2017
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/meddelande-fran-kommissionen-om-framtiden-for_H506FPM36
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2018-01-02
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Näringsdepartementet