Details for a source

Sources > Source
title Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning : betänkande / av Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten
shorter title Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2007:8
release year 2007
link http://www.regeringen.se/contentassets/5526f04915fd4e9ba09636e1ef6109b5/nya-forutsattningar-for-ekobrottsbekampning-sou-20078
place s. 131–141
posted/latest change 2009-03-18
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Justitiedepartementet, Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten