Details for a source

Sources > Source
title Läkemedelsverkets föreskrifter om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel
superior title Excerpter ur Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
document number HSLF-FS 2017:75
release year 2017
link https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/HSLF-FS/HSLF-FS_2017_75.pdf
place Definitioner, 3 §
posted/latest change 2017-12-30
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Läkemedelsverket