Details for a source

Sources > Source
title Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur
superior title Excerpter ur Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
document number HSLF-FS 2016:78
release year 2016
link https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/HSLF-FS/HSLF-FS_2016_78.pdf
posted/latest change 2017-12-30
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Läkemedelsverket