Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2017:1318
release year 2017
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171318-om-bidrag-till_sfs-2017-1318
place Ordförklaringar, 2 §
secretariat comment Träder i kraft: 2018-02-01.
posted/latest change 2017-12-30
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Miljö- och energidepartementet