Details for a source

Sources > Source
title Nationell geodatastrategi. Utvecklad samverkan för öppna och användbara geodata via tjänster 2016–20202016-06-15
shorter title Nationell geodatastrategi
document number LM-rapport 2016/3
release year 2016
link https://www.geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/styrning-och-uppfoljning/geodatastrategin/nationell_geodatastrategi_2016-2020.pdf
place Begreppsförklaringar, s. 32
posted/latest change 2017-12-30
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Lantmäteriet