Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter
superior title Finansinspektionens författningssamling
document number FFFS 2017:22
release year 2017
link http://www.fi.se/contentassets/450af9af60ca4ad7ac32047f59c3e8a9/fs1722.pdf
place 1 §
posted/latest change 2017-12-30
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Finansinspektionen