Details for a source

Sources > Source
title Lån och garantier för fler bostäder. Betänkande av Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering
superior title Lån och garantier för fler bostäder
document number SOU 2017:108
release year 2017
link https://data.riksdagen.se/fil/461BFE2F-C1D5-4213-95ED-7AD3DB7F0EF1
place 2.1.6 Definition av nyckelbegrepp, s 45–46
posted/latest change 2017-12-30
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Näringsdepartementet