Details for a source

Sources > Source
title Nya CO₂-krav för lätta bilar
superior title Nya CO₂-krav för lätta bilar
document number 2017/18:FPM33
release year 2017
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/nya-co2-krav-for-latta-bilar_H506FPM33
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2017-12-29
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Miljö- och energidepartementet