Details for a source

Sources > Source
title Hamnstrategi : strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet : slutbetänkande / av Hamnstrategiutredningen
shorter title Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2007:58
release year 2007
link http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/87/76/c2a7e9a0.pdf
place s. 11–18
posted/latest change 2009-03-18
number of terminological entries 25
 
publisher
organisation Näringsdepartementet