Details for a source

Sources > Source
title Ordlista (upphandling)
link http://www.konkurrensverket.se/upphandling/fragor-och-svar/ordlista/
secretariat comment Engelska motsvarigheter tillagda från Svensk–engelsk ordlista avseende upphandlingstermer (http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/engelsk-svensk_svensk-engelsk_ordlista.pdf)
posted/latest change 2017-11-02
number of terminological entries 109
 
publisher
organisation Konkurrensverket