Details for a source

Sources > Source
title Åldersbedömning. Om handläggningen av ärenden där den misstänkta personens ålder är oklar
shorter title Åldersbedömning
document number RättsPM 2017:4
release year 2017
link https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rattspromemorior/rattspm-2017-4-aldersbedomning.pdf
posted/latest change 2017-10-06
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Åklagarmyndigheten