Details for a source

Sources > Source
title Bättre kontakt via nätet : om anslutning av förnybar elproduktion : betänkande / av Nätanslutningsutredningen
shorter title Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar elproduktion
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2008:13
release year 2008
link http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/85/14/5a6d3eff.pdf
place s. 9–12
posted/latest change 2009-03-18
number of terminological entries 26
 
publisher
organisation Näringsdepartementet