Details for a source

Sources > Source
title Korrosionsordlista. Svensk-engelsk-tysk med definitioner
shorter title Korrosionsordlista
release year 1957
background Denna ordlista avses bilda grundvalen för en enhetlig svensk nomenklatur på korrosionsområdet. Den har utarbetats av IVA:s Korrosionsnämnd på initiativ av dess utskott för ickejärnmetallers korrosion (utskott 9). […] Vid redigeringen har synpunkter erhållits från Tekniska nomenklaturcentralen (TNC), som även granskat ordlistans språkliga utformning [ur förordet].
posted/latest change 2017-08-08
number of terminological entries 135
 
publisher
organisation IVA:s Korrosionsnämnd & Tekniska nomenklaturcentralen TNC
former publisher
organisation IVA:s Korrosionsnämnd & Tekniska nomenklaturcentralen TNC