Details for a source

Sources > Source
title Historien om gruvorna vid Persbergs Odalfält
release year 2012
place Ordförklaringar
background Här följer några förklaringar på facktermer som förekommer i boken. Källor: Magnusson, Nils Harald. Malm i Sverige 1, Stockholm 1973; Serning B, Björkstedt K-A, Westlund C ”De mellansvenska järnmalmsgruvorna 1930–80” Stockholm 1987 (Utgiven av Ingenjörsvetenskapsakademien); Svensk Uppslagsbok, band 7 och 11. Malmö 1936. Band 24. Malmö 1937; Tiberg, Björn. Mineralfyndigheter, Falun 1931.
posted/latest change 2017-08-08
number of terminological entries 79
 
publisher
organisation Jan Kruse
writer Jan Kruse