Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets
shorter title Kemiska arbetsmiljörisker
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2014:43
release year 2014
link https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-foreskrifter-afs2014-43.pdf
place Definitioner, s. 9–10
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2017-08-03
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket