Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
shorter title Användning och kontroll av trycksatta anordningar
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2017:3
release year 2017
link https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/anvandning-och-kontroll-av-trycksatta-anordningar-afs2017-3.pdf
place Definitioner, s. 7–9
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2017-08-03
number of terminological entries 16
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket