Details for a source

Sources > Source
title Finansinspektionens föreskrifter om vissa betalkonton
superior title Finansinspektionens föreskrifter om vissa betalkonton
document number FFFS 2017:1
release year 2017
link http://www.fi.se/contentassets/c6d7f333ee3449578ff60ff834f4a6b7/fs1701.pdf
place Definitioner
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2017-08-02
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Finansinspektionen