Details for a source

Sources > Source
title En ny kamerabevakningslag. Betänkande av Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd
shorter title En ny kamerabevakningslag
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2017:55
release year 2017
link http://www.regeringen.se/49d952/contentassets/62ecc694ed8a4b4fa5b2dddf267e75aa/en-ny-kamerabevakningslag-sou-201755
place 3.3.1 Definitioner och tillämpningsområde, s. 49–51
posted/latest change 2017-06-19
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Justitiedepartementet