Details for a source

Sources > Source
title Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? Delbetänkande av Tillitsdelegationen
shorter title Jakten på den perfekta ersättningsmodellen
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2017:56
release year 2017
link http://www.regeringen.se/49d73b/contentassets/24c0969c23664ab1ae15ee36501d4982/sou_2017_56_webb.pdf
place Definitioner, s. 11–15
posted/latest change 2017-06-19
number of terminological entries 21
 
publisher
organisation Finansdepartementet