Details for a source

Sources > Source
title Statsförvaltningens digitalisering. Uppföljning och analys
shorter title Statsförvaltningens digitalisering
document number ESV 2017:46
release year 2017
release number Dnr: 1.1-1257/2016
link http://www.esv.se/contentassets/5680c869782b4da9bab088581ab61b7e/esv-2017-46-resultatuppfoljning-av-statens-budget-2017.pdf
place 3 Centrala begrepp och definitioner, s. 14ff
posted/latest change 2017-05-15
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket