Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2001:651
release year 2001
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001651-om-vagtrafikdefinitioner_sfs-2001-651
place 1 §
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2017-05-15
number of terminological entries 55
 
publisher
organisation Näringsdepartementet RS T